IZGRADNJA I OPREMANJE JAVNE GRAĐEVINE KAPELE NA MJESNOM GROBLJU MILINAC

Objavljeno u Projekti

IZGRADNJA I OPREMANJE JAVNE GRAĐEVINE KAPELE NA MJESNOM GROBLJU MILINAC

OPIS PROJEKTA

Realizacijom ovog projekta stanovnici naselja Milinac dobit će objekt na mjesnom groblju koji će poslužiti za obavljanje obreda prilikom ispraćaja pokojnika. Projektno rješenje uključuje također i opremanje objekta koji će služiti i kao kapelica ali i kao mrtvačnica.

VRIJEDNOST PROJEKTA

EU SUFINANCIRANJE:  266.850,00 kn

RH SUFINANCIRANJE: 29.650,00 kn

VLASTITA SREDSTVA:  5.815,25 kn        

UKUPNO:  302.315,25 kn

CILJEVI PROJEKTA 

Cilj projekta je podizanje komunalnog standarda na području Općine, te omogućiti stanovnicima dostojan ispraćaj pokojnika.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

Očekivani rezultati projekta su: Izgrađena mrtvačnica na mjesnom groblju u naselju Milinac, opremljena novoizgrađena građevina sa potrebnom opremom za ceremoniju ukopa, uređen okoliš groblja, te povećana kvaliteta životnog standarda za mještane predmetnog naselja.

 

IZGRADNJA I OPREMANJE JAVNE GRAĐEVINE KAPELE NA MJESNOM GROBLJU MILINAC

Projekt SRCEM ZA NJIH – ZAŽELI 2

Objavljeno u Projekti

Projekt Srcem za njih

INFORMACIJE O PROJEKTU SRCEM ZA NJIH – ZAŽELI 2

Naziv projekta: Srcem za njih

Kod projekta: UP.02.1.1.13.0279

Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Naziv općeg cilja: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Nositelj projekta: Općina Levanjska Varoš

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Đakovo

Razdoblje provedbe projekta: 7.1.2021. - 7.4.2022. (15 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 1.103.410,00 kn

Iznos EU sufinanciranja: 1.103.410,00 kn

Sažetak projekta

Kroz projekt “Srcem za njih” zaposlit će se 12 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Levanjska Varoš skrbe o 72 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tako će se utjecati na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su u nepovoljnom životnom položaju, pa teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Aktivnosti projekta

  • Zapošljavanje žena iz ciljnjih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
  • Obrazovanjem i osposobljavanjem žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine.

Rezultati projekta

 

  1. Nastavak programa Zaželi u općini Levanjska Varoš,
  2. Tijekom 15 mjeseci 12 žena iz ciljne skupine pružat će potporu i podršku krajnjim korisnicima,
  3. 72 krajnja korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života,
  4. Zaposlene žene bit će obrazovane i osposobljene, čime će biti povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Konkurentnost na tržištu rada

Po završetku projekta planira se aktivirati predmetnu skupinu žena da nastave s daljnjim radom ili potaknuti iste da otvore svoja slobodna zanimanja i pokrenu ciklus samozapošljavanja. Time će ovaj projekt ostvariti svoju svrhu na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, dok će se starima i nemoćnima poboljšati kvaliteta života.

Kontakt

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70, 31416 Levanjska Varoš

031 864 010

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Levanjska Varoš

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Služba za informiranje

Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Valentina Zaklanović na 031 / 864 - 010 ili na e-mail.

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/864-018

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Vrijeme