Izvješće o provedbi natječaja - referent za pisarnicu i pismohranu

na . Objavljeno u Natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje administrativnog tajnika – referenta za pisarnicu i pismohranu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Levanjska Varoš (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Levanjska Varoš izvješće o provedbi natječaja - referent za pisarnicu i pismohranu.

Javni poziv za prijavu projektnih ideja - LAG „STROSSMAYER“

na . Objavljeno u Projekti

Lokalna akcijska grupa „STROSSMAYER“ je u fazi izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG – a „STROSSMAYER“ za razdoblje 2014.-2020. godine. Strategija će obuhvaćati naših 8 jedinica lokalne samouprave: Grad Đakovo, te Općine Drenje, Levanjsku Varoš, Satnicu Đakovačku, Semeljce, Strizivojnu, Trnavu i Viškovce.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/864-018

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Vrijeme