Kuća oproštaja u naselju Slobodna Vlast

na . Objavljeno u Događanja

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-02/17-01/7, URBROJ: 538-06-3-1/040-17-9 od 22. ožujka 2017. odobreni su projekti koje će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancirati u 2017. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Među odobrenim prijavljenim projektima našao se i projekt Općine Levanjska Varoš koje će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2017. godini iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice sufinancirati iznos od 200.000,00 kuna za izgradnju javne komunalne građevine - kuća oproštaja u naselju Slobodna Vlast.

Dana 31.ožujka 2017. godine u Zagrebu potpisan je Ugovor o sufinanciranju, te će se vrlo brzo započeti sa radovima.

 Dokument

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/864-018

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Vrijeme