25 žena od početka travnja skrbi o 125 starih i nemoćnih osoba

na . Objavljeno u Vijesti

Dvadeset pet žena s područja općine Levanjska Varoš počelo se brinuti o ukupno 125 starih i
nemoćnih osoba, koje tako od 3. travnja dobivaju svakodnevnu skrb u vlastitom domu. Paralelno s
tim počele su pohađati i tri edukacije: osposobljavanje za motorne trimere, motorne kosilice i
gerontodomaćice.

Edukacije u trajanju od četiri mjeseca provode se u ustanovama koje imaju potrebna ovlaštenja i
dozvole za obrazovanje (teorijski i praktični dio nastave na području brige i njege starijih i nemoćnih).
Našim ženama su uručeni i bicikli, a pravovremeno će biti opremljene alatom i opremom potrebnom
za rad. Na ovaj će se način pomoći ženama, koje su najugroženija ciljana skupina, da konačno dobiju
početnu podršku za rad i stvaranje boljih uvjeta za sebe i svoja domaćinstva.

Najvažnije je istaknuti da će naših 25 žena nakon praktičnog i radnog iskustva biti mnogo zapaženije
na tržištu rada - planiramo ih aktivirati da nastave s daljnjim radom ili potaknuti da otvore svoja
slobodna zanimanja i pokrenu ciklus samozapošljavanja. Općina Levanjska Varoš pomoći će im da
povuku bespovratna sredstva ili oforme vlastite subjekte kroz koje će samostalno započeti s radnim
aktivnostima i pružanjem ovakvih ili sličnih usluga. Samim time projekt Zaželi ostvarit će svoju svrhu
na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, a starima i nemoćnima pomoći će se u
poboljšanju kvalitete života.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/864-018

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Vrijeme