Povijest

Općinsko središte Levanjska Varoš spominje se u antičko vrijeme kao LEUCONUM iz vremena Aleksandra Severa 228 godine. Pronađen je natpis na miljokazu na području Levanjske Varoši. U srednjem vijeku 1244. godine naselje na tom mjestu nosi naziv NEVNA, 1366. godine Nevna se nalazi u posjedu Nikole Tertula, 1422. godine muška loza Tertula izumire, tako da se Nevna našla u posjedu ženskih potomaka Tertula. Krajem 15. stoljeća gospodar  Nevne je Petar Čeh de  Leva kojemu je Nevna srednjovjekovna tvrđava pripala u posjed ženidbom za Katarinu Tertula. Od tog vremena se naziv Nevna gubi i počinje se javljati noviji naziv: LEVA, LEVNA, LEVANSKA ILI LEVANJSKA VAROŠ.

Levanjska Varoš bila je općinsko središte do 1962. godine kada je obuhvaćala i sva naselja današnje Općine Trnava i Levanjske Varoši. Tvrđava je spaljena dolaskom Turaka, a turski su gospodari podigli naselje Varoš na brežuljku pored Nevne. 

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Služba za informiranje

Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Valentina Zaklanović na 031 / 864 - 010 ili na e-mail.

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/864-018

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Vrijeme