Zaključak o načinu obilježavanja Dana Općine Levanjska Varoš u 2016.godini

na . Objavljeno u Ostali dokumenti

Temeljem članka 29. Statuta Općine Levanjska Varoš ( SG Općine Levanjska Varoš broj 1/13 ) i prijedloga Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Levanjska Varoš na svojoj 15. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine donosi zaključak
o načinu obilježavanja Dana Općine Levanjska Varoš u 2016. godini.

Zaključak

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/864-018

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Vrijeme