Projekt SRCEM ZA NJIH – ZAŽELI 2

Projekt Srcem za njih

INFORMACIJE O PROJEKTU SRCEM ZA NJIH – ZAŽELI 2

Naziv projekta: Srcem za njih

Kod projekta: UP.02.1.1.13.0279

Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Naziv općeg cilja: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Nositelj projekta: Općina Levanjska Varoš

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Đakovo

Razdoblje provedbe projekta: 7.1.2021. - 7.4.2022. (15 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 1.103.410,00 kn

Iznos EU sufinanciranja: 1.103.410,00 kn

Sažetak projekta

Kroz projekt “Srcem za njih” zaposlit će se 12 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Levanjska Varoš skrbe o 72 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tako će se utjecati na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su u nepovoljnom životnom položaju, pa teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Aktivnosti projekta

  • Zapošljavanje žena iz ciljnjih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
  • Obrazovanjem i osposobljavanjem žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine.

Rezultati projekta

 

  1. Nastavak programa Zaželi u općini Levanjska Varoš,
  2. Tijekom 15 mjeseci 12 žena iz ciljne skupine pružat će potporu i podršku krajnjim korisnicima,
  3. 72 krajnja korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života,
  4. Zaposlene žene bit će obrazovane i osposobljene, čime će biti povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Konkurentnost na tržištu rada

Po završetku projekta planira se aktivirati predmetnu skupinu žena da nastave s daljnjim radom ili potaknuti iste da otvore svoja slobodna zanimanja i pokrenu ciklus samozapošljavanja. Time će ovaj projekt ostvariti svoju svrhu na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, dok će se starima i nemoćnima poboljšati kvaliteta života.

Kontakt

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70, 31416 Levanjska Varoš

031 864 010

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Levanjska Varoš

Javite nam se

Općina Levanjska Varoš

Glavna 70

31 416 Levanjska Varoš

Telefon/faks: 031/864-010

E-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

Služba za informiranje

 Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Valentina Zaklanović na 031 / 864 - 010 ili na e-mail.

Služba za informiranje

Servisne informacije

Poštanski ured - tel.: 031/253-850

Ambulanta opće prakse - tel.: 031/864-009

Veterinarska ambulanta - tel.: 031/864-007

Osnovna škola - tel.: 031/864-369

Predškola - tel.: 031/ 810 - 740

Hrvatske šume - tel.: 031/ 864-008

Komunalno poduzeće Maslačak Levanjska Varoš - tel.: 031/599-879

Vrijeme

+5
°
C
H: +
L: +
Levanjska Varos
Monday, 03 April
See 7-Day Forecast
Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+ + + +11° +10° +
+ + + + + +
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više informacija o kolačićima možete potražiti klikom na "Više o kolačićima".